W związku ze zmianami dotyczącymi nowych przepisów o ochronie danych osobowych RODO przygotowaliśmy przygotowaliśmy niezbędne informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, firma Karo Deco Karolina Pitala z siedzibą w 32-400 Myślenice, Osieczany 178B/1 NIP 6812010687, jako Administrator danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

1. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP firmy – zostały przekazane przez Panią/Pana w celu skorzystania z oferty naszego sklepu internetowego www.projektplanner.pl oraz dokonania w nim zakupów, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zakupu internetowego, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591). Państwu przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Kontakt z firmą Karo Deco jest możliwy pod adresem sklep@projektplanner.pl lub biuro@projektplanner.pl, ewentualnie drogą pocztową na adres: Karo Deco Karolina Pitala, Osieczany 178B/1, 32-400 Myślenice

Regulamin: http://projektplanner.pl/wp/regulamin/