Jak efektywnie zaplanować naukę

Jak efektywnie zaplanować naukę

Wrzesień to miesiąc kojarzący się przede wszystkim z jednym – powrotem do szkoły oraz zajęć i obowiązków z nią związanych. Być może początek roku nie przyniesie tony zeszytów czy notatek zalegających na biurkach i wołających do nas, abyśmy do nich  zaglądnęli,
a nie przeglądali po raz setny Facebook, Instagram, czy też inne portale społecznościowe, ale z czasem oczywiście trzeba będzie wziąć się
do roboty. I tu właśnie pojawia się odwieczny problem wszystkich uczniów i studentów, czyli niechęć i brak motywacji do nauki,
które prowadzą do tego, że czasem na „ogarnięcie” materiału do testu czy egzaminu zostaje zbyt mało czasu, a informacji do przyswojenia wydaje się tak dużo, że w zasadzie nie wiadomo od czego zacząć i niejednokrotnie odpuszczamy temat w nadziei, że uda nam się poprawić ocenę w drugim terminie.

September is a month which is undoubtedly associated with the return to school and duties connected with it. Maybe the beginning of the school year will not bring tons of notebooks and notes lingering on our desks and asking us to focus on them instead of scrolling Facebook, Instagram or other social media websites. But no matter what, it is true that someday we will have to get down to business. And this is the point where the problem of all students starts, namely the aversion and lack of motivation to study which often results in the state where we have so little time to ingest information that we pull the plug on it in hope that we will improve our grade in the second take.

Czy musi tak być? Oczywiście, że nie! Przez lata mojej nauki zarówno w liceum jak i na studiach wypracowałam sobie „system”, który zawsze pomagał mi trzymać się terminów i ogarniać materiał w wyznaczonym czasie, a przy tym nie zarywać nocy i nie panikować, że na pewno
mi nie pójdzie. Oczywiście, nigdy nie byłam typem „kujona”, lecz racjonalnie patrzyłam na swoje szkolne obowiązki i organizowałam je tak,
aby nie uzależniać od nich całego mojego życia. Teraz, gdy jestem już praktycznie na finiszu mojej edukacji chciałabym się podzielić z Wami wiedzą na temat jak efektywnie zaplanować swoją naukę nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

Does it have to be this way? Of course not! Over the years of my education in high school as well as in college I created my own “system” which has always helped me to study keeping in mind the deadlines. It also helped me to organize my time so that I did not have to sit up till late at night and panic that I will not pass. Obviously, I was not a type of “grind” in my school career but I was always trying to look on my duties rationally in order to organize them so that my life would not be addicted to study. Now, when my education is coming to an end I would like to share with you my way of organizing your study time not only in theory, but also in practice.

Jednak na samym wstępie chciałabym poruszyć jedną bardzo istotną sprawę, a mianowicie fakt, że wszystko zaczyna się w naszej głowie
i w zależności od tego jak podejdziemy do nauki, w takim stopniu informacje będą nam wchodzić do głowy. Oczywistym jest, że jeśli potraktujemy naukę jako przykry obowiązek, nasza motywacja będzie sięgać zera i będziemy szukać wymówek co by tu zrobić, aby tylko się nie uczyć. Natomiast, gdy stwierdzimy, że informacje, których się nauczymy będą dla nas przydatne i pomogą nam zdobyć lepszy stopień, nauka będzie dla nas mniejszą udręką. Warto więc na samym początku planowania zmienić swoje podejście.

However, I would like to start with very important matter, namely the fact that everything starts in our mind and depending on how we treat our education, we ingest information correspondingly. So it is obvious that when we treat study as an unpleasant responsibility, our motivation will equal zero and we will search for excuses what we can do in order not to study. In contrast, when we tell ourselves that information we will gain are useful and help us get a better grade, the process of learning will be less torturing for us. Though, it is worth changing your attitude at the beginning of planning.

Nie przedłużając, przejdźmy do samego planowania. Oto kilka przydatnych wskazówek jak zaplanować czas na naukę:

But, to cut a long story short, let’s get straight to the process of planning. There are a few useful tips how to organize your study:

 1. Egzaminy czy większe testy zawsze zapowiadane są ze sporym wyprzedzeniem. Pierwszym krokiem jest analiza objętości materiału
  pod kątem tego, ile potencjalnie potrzebujemy czasu, aby na spokojnie go ogarnąć. Warto też wziąć pod uwagę to, ile czasu dziennie chcemy przeznaczyć na naukę. Można też  przygotować sobie listę zagadnień czy pytań, na której będzie można zaznaczać co już zostało zrobione, a nad czym jeszcze musimy popracować.

Exams and big tests are announced earlier so the first step is the analysis of the volume of the material paying special attention to the potential time we would have to spend on it. It is also worth taking into consideration how much time we want to dedicate to the study daily. A very good idea in this case is to prepare a list of terms or questions on which we can check what was done and what should be worked on.

 1. Zrób solidne notatki bazując na własnym doświadczeniu, która forma najbardziej sprawdza się w Twoim przypadku. Możliwości jest wiele – niektórzy wolą przepisać wszystko na komputerze i wydrukować, inni najlepiej zapamiętują widząc swoje odręczne pismo,
  a jeszcze inni uwielbiają zakreślać najważniejsze informacje na różne kolory. Wybierz więc metodę, która dla Ciebie jest najbardziej efektywna. 😉

Make very meticulous notes basing on your experience what suits you best. There are a lot of options – some prefer rewriting everything using computer, others choose handwriting while other people like to highlight the most important information. Just think what you like the most and choose the most effective method for you. 😉

 1. Rozplanuj materiał, który musisz przerobić przed wyznaczonym terminem. Najlepiej sięgnij po wcześniej przygotowaną listę zagadnień i podziel je przez liczbę dni, na które została zaplanowana nauka. Ważne jednak, aby być przy tym przede wszystkim realistą i nie przesadzać z nadmiarem materiału na jeden dzień, czy też planować naukę w weekendy i święta, kiedy mało prawdopodobne jest to,
  że będziemy mieć czas, a przede wszystkim ochotę, żeby siąść do książek. W przypadku, gdy jednak będziemy na tyle zmotywowani,
  że zrobimy coś nadplanowo będziemy mieć dodatkową satysfakcję i jeden dzień odpoczynku.

Plan the material you have to work on before the deadline. Look on the list you prepared earlier and divide the questions into number of days you decided to study. It is truly important to be a realist and do not overdo planning too much for one day and planning you study on weekends and holidays when it is not very probable that you will have time and willingness to learn. In case when you do something additionally, you will have not only a huge satisfaction and the reason to be proud of yourself, but also one free day. 

 1. Zaplanuj czas na powtórki. Jeśli w dniu testu/egzaminu mamy wszystko pamiętać ważne jest to, aby systematycznie powtarzać to,
  czego się już nauczyliśmy. 😉

Plan the time for revisions. If we want to remember everything on the day of the exam it is important to systematically revise everything we learned earlier. 😉

 1. Zagospodaruj chociaż jeden dzień przed samym testem/egzaminem na krótką powtórkę całości i przede wszystkim odpoczynek.
  Z doświadczenia wiem, że jeśli w ostatni dzień przed wyznaczonym terminem będziemy studiować dokładnie jeszcze raz wszystko od początku nie dając sobie chwili oddechu, ostatecznie wszystko nam się pomiesza i nasze planowanie, a przede wszystkim nauka pójdą  na marne. Nie bójmy się dać sobie trochę luzu wtedy, gdy jest on bardzo wskazany, a z pewnością nam się to opłaci. 😉

Remember to dedicate your last day before exam to short revision of the whole material and mainly to rest. I know from my own experience that if on the last day before the deadline you will be cramming a lot over and over again and have no time to relax, you eventually will be lost in your knowledge trying to remind specific information and in this way the whole planning and even the whole process of studying will go down to the drain. So do not be afraid of relaxing when you actually need it. I promise, it will pay off for sure. 😉

A więc, teraz już tylko pięć prostych kroków dzieli Was od roku szkolnego/akademickiego bez niepotrzebnych nerwów i stresu. Być może „system” ten na początku może wydać się przytłaczający, lecz już za drugim razem gwarantuję, że wejdzie wam w nawyk i stanie się czymś tak naturalnym i oczywistym, że będziecie się zastanawiać dlaczego nie wpadliście na to wcześniej.

So by following these five simple steps you can be sure that your school/academic year will be free from unnecessary stress. Maybe this “system” can seem overwhelming but I guarantee: the second time you will try it, it will become so obvious and natural that you will start pondering why you did not hit upon it earlier.

A więc jak? Chyba lepiej spędzić przy książkach codziennie po dwie godzinki, niż potem nadrabiać na szybko wszystko na raz? Zgodzicie się ze mną, prawda? 😉

So, isn’t it better to study two hours a day than cramming before exam and having to ingest all information? You have to agree with me for sure. 😉

Pozdrawiam i życzę owocnego roku szkolnego!

Have a great and successful school year!